Výstava věnovaná sbírání zkamenělin v Českých zemích s tradicí sahající až do dob J Barranda

Výstava

O.s. Palaia společně se Západočeským muzeem v Plzni připravily výstavu ,,Sběratelé zkamenělin vystavují‘‘, která se konala ve výstavním sále Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2, od 23. 9. 2011 do 4. 12. 2011.

Výstava si kladla za cíl přiblížit svět současných sběratelů zkamenělin, kteří měli jedinečnou možnost prezentovat své sbírky a dosavadní úspěchy v „lovu“ zkamenělin. Jednalo se o první akci, kdy společně vystavovali pracovníci muzea a soukromí sběratelé. V rámci vernisáže proběhl krátký seminář věnovaný památce jednoho z významných sběratelů trilobitů Vratislava Korduleho, který nás před časem navždy opustil, ale zanechal nesmazatelnou stopu jak mezi sběrateli, tak mezi odborníky. 

 

Kurátoři výstavy

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.

vedoucí paleontologického oddělení

Západočeské muzeum v Plzni

 

Bc. Lukáš Laibl

student Přírodovědecké fakulty UK Praha

člen o.s. Palaia

 

 

Seznam vystavujících :

 

 

1 DDM ml. přírodovědců Drtinova ul. Praha 5
2 Tichánek František
3 JX Doležal
4 Kašička Libor
5 Kordule Vratislav  im-memoriam
6 Kozák Vladislav
7 Krehovský Zdeněk
8 Krýda Petr
9 Kubajko Michal
10 Kumpán Tomáš
11 Labuťa Radek
12 Laibl Lukáš
13 Mitro Pavel
14 Rak Štěpán
15 Šinágl Miroslav
16 Veselý Martin